Úvod Reklamace a záruka

Reklamace / Záruka

 1. Prodávající poskytuje záruku za jakost a úplnost dodávky dle platné právní úpravy od okamžiku předání zboží kupujícímu.
  Záruční doba je 36 měsíců na hodinový strojek a další výrobní či materiálové závady. Záruční doba se prodlužuje o dobu, kdy byl výrobek v záruční opravě.
 2. Internetový obchod vyplní před odesláním zásilky záruční list, je-li výrobcem k produktu poskytován. V opačném případě postačí daňový doklad.
 3. Záruka se nevztahuje na mechanické poškození vzniklé používáním, proniknutí vody zapříčiněné nesprávným použitím nebo například změnu barevnosti, která je zaviněna extrémním slunečním zářením.


  Reklamaci je třeba uplatnit na adresu prodejce:

  Hodinářství
  Filip Kubelka
  Čechova 454/11
  Písek 397 01


  nebo osobně na této adrese, a to bez zbytečného odkladu po jejich zjištění nejpozději ve lhůtách uvedených výše.

 4. Spotřebitel bude do 30-ti dnů telefonicky nebo emailem vyrozuměn o vyřízení reklamace.
Pokračovat na úvod